Voor De Gemeenschap, afgekort VDG, is een politieke partij binnen de gemeente Halderberge met een duidelijke lokale kleur.

VDG ziet zichzelf met een ombudsfunctie om burgerparticipatie beter tot zijn recht te laten komen en burgers op een eerlijke manier de weg te wijzen en bij te staan om te komen tot een betere gemeenschap.

De VDG, Voor De Gemeenschap, is in 2009 ontstaan uit een brede raadssamenstelling met Jan Sep, Cock van de Klundert, Toon Hermus, Christ Hellemons en Jan Brans. Het bestuur werd gevormd door Ad van Woerkens, Piet Dingemans en Harry Oomen die tevens medeoprichters van VDG zijn.

Voor De Gemeenschap, met een achterban in alle kernen en het buitengebied en uit alle lagen van de bevolking, kent de Halderbergse gemeenschap en het gebied goed. Voor De Gemeenschap richt zich op meer dienstverlening vanuit de gemeente naar de burger. De burger weet heel goed wat hij of zij wil. De gemeente dient hierin te participeren en zich dienstbaar op te stellen naar de burger. Geen burgerparticipatie maar overheidsparticipatie.


In de afgelopen periode heeft Gert Logt, als eenmansfractie, het nodige gedaan en onze partij goed neergezet in de gemeenschap van Halderberge. Dat geeft vertrouwen om ook de komende verkiezingen door te gaan.